Tăng thêm chế tài xử phạt với lỗi chạy quá tốc độ

Ngoài việc thay đổi mức tối thiểu đối với các mức xử phạt Nghị định 46/2016/NĐ-CP còn có những mức áp dụng hình phạt bổ sung cao hơn so với Nghị định 171/2013 hiện hành.

Tại Điều 5 quy định về xử phạt người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, với các mức cụ thể như sau:

Khoản 3, điểm a quy định mức phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h .

Khoản 6 điểm đ quy định mức phạt tiền 2 – 3 triệu đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h.

Và với hành vi Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h, tại khoảng 7 điểm a quy định mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng (Trong khi đó, mức phạt ở Nghị định 171 hiện tại chỉ là 4 – 6 triệu đồng).

Và cuối cùng là Khoản 8 điểm đ quy định mức phạt 7 – 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe quá tốc độ quy định trên 35 km/h.

Điểm khác biệt của Nghị định 46/2016 ở hình phạt bổ sung áp dụng từ 1/8/2016 tới đây đối với hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ một đến tối đa 3 tháng, cao hơn hình phạt bổ sung theo quy định hiện hành chỉ là một tháng.

Đặc biệt, với hành vi điều khiển xe quá tốc độ quy định trên 35 km/h, mức xử phạt bổ sung mới sẽ là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến tối đa 4 tháng (mức phạt hiện hành cho lỗi này chỉ là 2 tháng).

Các hành vi vi phạm điều khiển xe quá tốc độ quy định không hơn 20km/h sẽ không bị áp dụng hình phạt bổ sung.

Mời bạn để lại nhận xét !