Thay Đổi Phí Trước Bạ Của Ôtô

Thay Đổi Phí Trước Bạ Của Ôtô

Cụ thể là từ ngày 1/1/2017, theo Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày10/10/2016  về lệ phí trước bạ của ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống sẽ chịu phí trước bạ lần đầu tiên là 10%. Đây là một mức phí…