Tera100

Tera100 chạy rất ổn định

Mời bạn để lại nhận xét !